KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin

Mírová 545, 357 47 Krásno , tel.: (+420) 352 688 203, fax: (+420) 352 688 136, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz


Cz En De Pl
KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin
Novinky

Společnost K M K GRANIT, a.s. provedla na svých pozemcích likvidaci invazních rostlin. Tato likvidace byla provedena i díky poskytnuté dotaci od Karlovarského kraje - www.zivykraj.cz.

Během svého období prací na ložisku provedla KMK GRANIT výměnu výrobního zařízení a jeho modernizaci.

V současnosti je hlavním výrobkem FKS 0-5. Jde o živcovou surovinu, určenou k využití zejména v keramickém průmyslu, ve sklárnách, porcelánkách, ale i jinde.

Rovněž se velmi výrazně rozšířil okruh zákazníků a materiál se rovněž exportuje, v současné době zejména do Polska a Německa.

K 30.8.2006 byla KMK GRANIT, spol. s r.o. transformována na akciovou společnost. 

KMK GRANIT Ložisko albiticko-aplitické žuly, která slouží jako živcová surovina, bylo v Krásně objeveno až v 60. letech 20. století při geologickém mapování oblasti. Z historického pohledu se tak jedná o nejmladší objevenou a těženou surovinu v revíru. Z hlediska objemu zásob, perspektivy zpracování a využití v průmyslu jde určitě o surovinu budoucnosti. Toto ložisko se pro těžbu otevřelo lomem těženým Rudnými doly Příbram, závodem Stannum, Horní Slavkov, od roku 1967 do roku 1992. V rámci útlumu těžby rudného hornictví a probíhající privatizace byl tento ztrátový provoz nabídnut k prodeji. Na lokalitě tak převzala pomyslný štafetový kolík těžby v revíru nová, samostatná společnost.
Společnost KMK GRANIT byla založena 5. listopadu 1992. Následně získala dobývací prostor a dobývací práva k těžbě sodno-draselných až draselno-sodných živců.
Od svého vzniku je společnost zaměřena především na těžbu a zpracování nerostů a na činnosti s těžbou a zpracováním nerostů související.
Během svého období prací na ložisku provedla KMK GRANIT výměnu výrobního zařízení a jeho modernizaci. V současnosti je hlavním výrobkem FKS 0-5. Jde o živcovou surovinu, určenou k využití zejména v keramickém průmyslu, ve sklárnách, porcelánkách, ale i jinde. Rovněž se velmi výrazně rozšířil okruh zákazníků a materiál se rovněž exportuje, v současné době zejména do Polska a Německa. K 30.8.2006 byla KMK GRANIT, spol. s r.o. transformována na akciovou společnost.

 

 
Kontakt

Sídlo společnosti
 

KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31  Krásno

IČ: 46884556, DIČ: CZ46884556

Základní kapitál 2 mil.Kč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, reg.B 1255.

Bankovní spojení
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109807018 / 2700 CZK
2109807026 / 2700 EUR

Kanceláře společnosti

KMK GRANIT,a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 203
fax: (+420) 352 688 136

e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz

web: www.kmkgranit.cz

Pracoviště lom

KMK GRANIT,a.s. - živcový lom Krásno

357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 107
fax: (+420) 352 600 681

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies