KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin

Mírová 545, 357 47 Krásno , tel.: (+420) 352 688 203, fax: (+420) 352 688 136, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz


Cz En De Pl
KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin
Novinky

Společnost K M K GRANIT, a.s. provedla na svých pozemcích likvidaci invazních rostlin. Tato likvidace byla provedena i díky poskytnuté dotaci od Karlovarského kraje - www.zivykraj.cz.

Během svého období prací na ložisku provedla KMK GRANIT výměnu výrobního zařízení a jeho modernizaci.

V současnosti je hlavním výrobkem FKS 0-5. Jde o živcovou surovinu, určenou k využití zejména v keramickém průmyslu, ve sklárnách, porcelánkách, ale i jinde.

Rovněž se velmi výrazně rozšířil okruh zákazníků a materiál se rovněž exportuje, v současné době zejména do Polska a Německa.

K 30.8.2006 byla KMK GRANIT, spol. s r.o. transformována na akciovou společnost. 


Značka živec Krásno FKS 0-5
Obsah živcové substance 55-65 %
Max. obsah železa 0,60 %
Zrnitost 0-5 mm (max. 20% nad 3,15 mm)

 

Chemický rozbor FKS 0-5
1,09 %
SiO2 73,52 %
Al2O3 15,71 %
Fe2O3 0,47 %
TiO2 0,06 %
CaO 0,44 %
MgO 0,09 %
K2O 4,52 %
Na2O 4,10 %
 
Sítový rozbor FKS 0-5
nad 5,000 mm 0,06 %
3,150 - 5,000 mm 12,90 %
2,000 - 3,150 mm 21,93 %
1,000 - 2,000 mm 23,24 %
0,630 - 1,000 mm 10,68 %
0,400 - 0,630 mm 9,31 %
0,200 - 0,400 mm 9,93 %
0,090 - 0,200 mm 6,55 %
0,063 - 0,090 mm 2,28 %
pod 0,063 mm 3,12 %
 
Mineralogický rozbor FKS 0-5
albit NaAlSi3O8 48%
ortoklas KAlSi3O8 23%
křemen SiO2 25%
kaolinit Al2Si2O5(OH)4 2%
cinvaldit KLiFeAl(Si3AlO10) 1%
sericit   1%


Sítový rozbor Granulometrie Slinovací křivky Smrštění pálením

 

 
Kontakt

Sídlo společnosti
 

KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31  Krásno

IČ: 46884556, DIČ: CZ46884556

Základní kapitál 2 mil.Kč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, reg.B 1255.

Bankovní spojení
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109807018 / 2700 CZK
2109807026 / 2700 EUR

Kanceláře společnosti

KMK GRANIT,a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 203
fax: (+420) 352 688 136

e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz

web: www.kmkgranit.cz

Pracoviště lom

KMK GRANIT,a.s. - živcový lom Krásno

357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 107
fax: (+420) 352 600 681

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies