KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin

Mírová 545, 357 47 Krásno , tel.: (+420) 352 688 203, fax: (+420) 352 688 136, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz


Cz En De Pl
KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin
Novinky

Společnost K M K GRANIT, a.s. provedla na svých pozemcích likvidaci invazních rostlin. Tato likvidace byla provedena i díky poskytnuté dotaci od Karlovarského kraje - www.zivykraj.cz.

Během svého období prací na ložisku provedla KMK GRANIT výměnu výrobního zařízení a jeho modernizaci.

V současnosti je hlavním výrobkem FKS 0-5. Jde o živcovou surovinu, určenou k využití zejména v keramickém průmyslu, ve sklárnách, porcelánkách, ale i jinde.

Rovněž se velmi výrazně rozšířil okruh zákazníků a materiál se rovněž exportuje, v současné době zejména do Polska a Německa.

K 30.8.2006 byla KMK GRANIT, spol. s r.o. transformována na akciovou společnost. 

Cílem společnosti je trvale budovat a stabilizovat kvalifikovaný dělnický a technickohospodářský personál jehož základními charakteristikami jsou loajálnost, profesionalita, vysoké pracovní nasazení a flexibilita. V rámci politiky řízení lidských zdrojů společnost věnuje pozornost rozvoji a motivaci svých zaměstnanců. Nový zaměstnanec KMK GRANIT, a.s. absolvuje vstupní školení a seznámení se s činností firmy a s výrobním provozem.

Výše odměňování se odvíjí od kvalifikace zaměstnance. Ve společnosti je vytvořeno kvalitní sociální zázemí. Společnost přispívá na životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance.

Je podporován odborný rozvoj zaměstnanců, který je pravidelně hodnocen. Jsou zajišťovány programy osobního kvalifikovaného rozvoje, prohlubování znalostí v oblasti informačních technologií a postupů v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO/IEC 17025/2018.

Zaměstnanecké výhody poskytované společností musí odrážet uspokojování lidských potřeb, motivovat a budovat blízký vztah zaměstnance ke společnosti. 

                                                                     

 
Kontakt

Sídlo společnosti
 

KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31  Krásno

IČ: 46884556, DIČ: CZ46884556

Základní kapitál 2 mil.Kč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, reg.B 1255.

Bankovní spojení
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109807018 / 2700 CZK
2109807026 / 2700 EUR

Kanceláře společnosti

KMK GRANIT,a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 203
fax: (+420) 352 688 136

e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz

web: www.kmkgranit.cz

Pracoviště lom

KMK GRANIT,a.s. - živcový lom Krásno

357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 107
fax: (+420) 352 600 681

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies