KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin

Mírová 545, 357 47 Krásno , tel.: (+420) 352 688 203, fax: (+420) 352 688 136, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz


Cz En De Pl
KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin
Novinky

Společnost K M K GRANIT, a.s. provedla na svých pozemcích likvidaci invazních rostlin. Tato likvidace byla provedena i díky poskytnuté dotaci od Karlovarského kraje - www.zivykraj.cz.

Během svého období prací na ložisku provedla KMK GRANIT výměnu výrobního zařízení a jeho modernizaci.

V současnosti je hlavním výrobkem FKS 0-5. Jde o živcovou surovinu, určenou k využití zejména v keramickém průmyslu, ve sklárnách, porcelánkách, ale i jinde.

Rovněž se velmi výrazně rozšířil okruh zákazníků a materiál se rovněž exportuje, v současné době zejména do Polska a Německa.

K 30.8.2006 byla KMK GRANIT, spol. s r.o. transformována na akciovou společnost. 

Dotazník pro uchazeče o zaměstnání

Máte-li zájem o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání ve společnosti KMK GRANIT, a.s., vyplňte, prosíme, níže uvedený dotazník.

Pokud máte zájem pracovat v naší společnosti, označte jednu z níže uvedených oblastí:

Ekonomicko správní činnost
Dělnická profese
Dělnická profese - řidič

Základní údaje o uchazeči:

Titul:
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Adresa bydliště:
Telefon:
Email:

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Název školy, obor, rok ukončení:

Pracovní zkušenosti:

Zaměstnavatel: od: do:
Pozice: Činnost:
   
Zaměstnavatel: od: do:
Pozice: Činnost:
   
Zaměstnavatel: od: do:
Pozice: Činnost:

Absolvované kurzy, školení, certifikace, způsobilosti, aj.:

Jazykové znalosti:

Angličtina mluvená
Angličtina psaná

Němčina mluvená

Němčina psaná


Ostatní:
 
 
mluvená
psaná


Znalost práce na PC (MS Office):

ŘP a jiná profesní oprávnění (strojní průkazy, ..):


Termín možného nástupu:

Jiná sdělení:

KMK GRANIT, a.s. prohlašuje, že všechny Vámi poskytnuté údaje budou shromažďovány a zpracovávány jen pro vyhledávání vhodné nabídky pracovního uplatnění uchazečů v naší společnosti. Do 10 dnů Vám bude odpovězeno.

Prohlášení
Prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním veškerých mých osobních údajů uvedených v tomto dotazníku, které tímto dobrovolně poskytuji společnosti KMK GRANIT, a.s. za účelem získání zaměstnání. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců od data odeslání tohoto dotazníku.

souhlasím
 

 
Kontakt

Sídlo společnosti
 

KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31  Krásno

IČ: 46884556, DIČ: CZ46884556

Základní kapitál 2 mil.Kč

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, reg.B 1255.

Bankovní spojení
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109807018 / 2700 CZK
2109807026 / 2700 EUR

Kanceláře společnosti

KMK GRANIT,a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 203
fax: (+420) 352 688 136

e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz

web: www.kmkgranit.cz

Pracoviště lom

KMK GRANIT,a.s. - živcový lom Krásno

357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 107
fax: (+420) 352 600 681

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies