KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin

Mírová 545, 357 47 Krásno , tel.: (+420) 352 688 203, fax: (+420) 352 688 136, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz


Cz En De Pl
KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin
Aktualności

W okresie pracy na złożu firma KMK GRANIT wymieniła urządzenia oraz zmodernizowała zakład. Obecnie podstawowym wyrobem jest FKS 0-5. Chodzi o surowiec skaleniowy przeznaczony zwłaszcza do wykorzystania w przemyśle dceramicznym, w hutach szkła, zakładach produkcji porcelany itp. Znacznie rozszerzyło się grono klientów. Materiał jest też eksportowany, obecnie zwłaszcza do Polski i Niemiec. KMK GRANIT, Sp. z o.o. byla przeksztalcona na spólku akcyjnu dnia 30. 8. 2006.

 
 
Spółka KMK GRANIT wydobywa i przerabia surowce. Całkowita produkcja roczna wynosi 150-200 tys. ton skalenia. Według składu chemicznego skaleń ze złoża w miejscowości Krásno należy do grupy skaleni sodowo-potasowych o zawartości substancji skaleniowej 55-65% i zawartości żelaza maksymalnie 0,60%. Ten surowiec skaleniowy jest stosowany jako topnik i dodatek schudzający do mas ceramicznych bez wymagań w zakresie białego zabarwienia czerepu.

Obecnie jest wykorzystywany w produkcji prasowanych szkliwionych i spiekanych płytek podłogowych szybkim wypałem, formowanych kontynualnie kamionkowych płytek podłogowych, kamionkowych mas odlewanych i toczonych do produkcji ceramiki użytkowej i ozdobnej, następnie jako dodatek do mas skaleniowych, np. do produkcji ceramiki sanitarnej, produkcja opakowań szklanych.                                                   
 
Kontakt

Siedziba spółky:

KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

REGON: 46884556
NIP: CZ46884556

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym przy Sądzie Wojewódzkim Polzno, nr rej. B 1255.

Rachunek bankowy:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109807018 / 2700 CZK 
2109807026 / 2700 EUR

Biuro: KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 203

e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz
web: www.kmkgranit.cz

Kamieniłlom: KMK GRANIT, a.s.
Kamieniołom skaleniowy Krásno

357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 107

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies