KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin

Mírová 545, 357 47 Krásno , tel.: (+420) 352 688 203, fax: (+420) 352 688 136, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz


Cz En De Pl
KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin
Aktualności

W okresie pracy na złożu firma KMK GRANIT wymieniła urządzenia oraz zmodernizowała zakład. Obecnie podstawowym wyrobem jest FKS 0-5. Chodzi o surowiec skaleniowy przeznaczony zwłaszcza do wykorzystania w przemyśle dceramicznym, w hutach szkła, zakładach produkcji porcelany itp. Znacznie rozszerzyło się grono klientów. Materiał jest też eksportowany, obecnie zwłaszcza do Polski i Niemiec. KMK GRANIT, Sp. z o.o. byla przeksztalcona na spólku akcyjnu dnia 30. 8. 2006.

Marka skaleń Krásno FKS 0-5
Zawartość substancji skaleniowej substance 55-65 %
Maks. zawartość żelaza 0,60 %
Ziarnistość 0-5 mm (maks. 20% powyżej 3,15 mm)


Analiza chemiczna FKS 0-5
1,09 %
SiO2 73,52 %
Al2O3 15,71 %
Fe2O3 0,47 %
TiO2 0,06 %
CaO 0,44 %
MgO 0,09 %
K2O 4,52 %
Na2O 4,10 %
 
Analiza sitowa FKS 0-5
ponad 5,000 mm 0,06 %
3,150 - 5,000 mm 12,90 %
2,000 - 3,150 mm 21,93 %
1,000 - 2,000 mm 23,24 %
0,630 - 1,000 mm 10,68 %
0,400 - 0,630 mm 9,31 %
0,200 - 0,400 mm 9,93 %
0,090 - 0,200 mm 6,55 %
0,063 - 0,090 mm 2,28 %
poniżej 0,063 mm 3,12 %
 
Analiza mineralogiczna ŽK
albit NaAlSi3O8 48%
ortoklas KAlSi3O8 23%
kwarc SiO2 25%
kaolinit Al2Si2O5(OH)4 2%
glinokrzemian litowy cinvaldit KLiFeAl(Si3AlO10) 1%
serycyt   1%

Analiza sitowa Granulometria Krzywe spiekania Skurcz po wypale
 
Kontakt

Siedziba spółky:

KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

REGON: 46884556
NIP: CZ46884556

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym przy Sądzie Wojewódzkim Polzno, nr rej. B 1255.

Rachunek bankowy:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109807018 / 2700 CZK 
2109807026 / 2700 EUR

Biuro: KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 203

e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz
web: www.kmkgranit.cz

Kamieniłlom: KMK GRANIT, a.s.
Kamieniołom skaleniowy Krásno

357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 107

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies