KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin

Mírová 545, 357 47 Krásno , tel.: (+420) 352 688 203, fax: (+420) 352 688 136, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz


Cz En De Pl
KMK GRANIT, a.s. - těžba a úprava surovin
Aktualności

W okresie pracy na złożu firma KMK GRANIT wymieniła urządzenia oraz zmodernizowała zakład. Obecnie podstawowym wyrobem jest FKS 0-5. Chodzi o surowiec skaleniowy przeznaczony zwłaszcza do wykorzystania w przemyśle dceramicznym, w hutach szkła, zakładach produkcji porcelany itp. Znacznie rozszerzyło się grono klientów. Materiał jest też eksportowany, obecnie zwłaszcza do Polski i Niemiec. KMK GRANIT, Sp. z o.o. byla przeksztalcona na spólku akcyjnu dnia 30. 8. 2006.

Złoże albitowo-aplitowego granitu, któray służy jako surowiec skaleniowy, odkryto w miejscowości Krásno dopiero w 60 latach 20 wieku podczas rozpoznania geologicznego regionu. Z historycznego punktu widzenia jest to najmłodszy odkryty i wydobywany surowiec w rewirze. Pod względem wielkości zasobów, perspektyw przerobu i wykorzystania w przemyśle chodzi z pewnością o surowiec przyszłości. Złoże odkryła do wydobycia zakładając kamieniołom firma Rudné doly Příbram, zakład Stannum, Horní Slavkov, od roku 1967 do roku 1992. W ramach redukcji wydobycia górnictwa kruszcowego i przebiegającej prywatyzacji ten deficytowy zakład zaoferowano do sprzedaży. Dzięki temu wydobycie mogła kontynuować nowa, samodzielna spółka.
Spółka KMK GRANIT została założona 5 listopada 1992 roku. Następnie nabyła kamieniołom i uzyskała uprawnienia do wydobycia skalenia sodowo-potasowego i potasowo-sodnego.
Od chwili powstania spółka orientuje się przede wszystkim na wydobycie i przerób minerałów oraz działalność związaną z wydobyciem i przerobem minerałów.
W okresie pracy na złożu firma KMK GRANIT wymieniła urządzenia oraz zmodernizowała zakład. Obecnie podstawowym wyrobem jest FKS 0-5. Chodzi o surowiec skaleniowy przeznaczony zwłaszcza do wykorzystania w przemyśle dceramicznym, w hutach szkła, zakładach produkcji porcelany itp. Znacznie rozszerzyło się grono klientów. Materiał jest też eksportowany, obecnie zwłaszcza do Polski i Niemiec. KMK GRANIT,  Sp. z o.o. byla przeksztalcona na spólku akcyjnu dnia 30. 8. 2006.

 
Kontakt

Siedziba spółky:

KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

REGON: 46884556
NIP: CZ46884556

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym przy Sądzie Wojewódzkim Polzno, nr rej. B 1255.

Rachunek bankowy:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109807018 / 2700 CZK 
2109807026 / 2700 EUR

Biuro: KMK GRANIT, a.s.

Mírová 545, 357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 203

e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz
web: www.kmkgranit.cz

Kamieniłlom: KMK GRANIT, a.s.
Kamieniołom skaleniowy Krásno

357 31 Krásno

tel.: (+420) 352 688 107

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies